Wat doen bij een ongeval of kwetsuur?2019-03-16T12:12:52+00:00
  • Een ongevalaangifte vragen aan je afgevaardigde (bij wedstrijd) of de kantinehouder (op training), of aan de verzorger of afdrukken van onze jeugdwebsite.
  • Bij doktersbezoek ongevalaangifte laten invullen. Eventueel kan dit gebeuren bij onze clubdokters, die op woensdag vanaf 1630u en op donderdag vanaf 19u aanwezig zijn op afspraak. Speciale behandelingen dienen door de dokter vermeld te worden.
  • De door de dokter ingevulde ongevalaangifte + KLEVER ZIEKENFONDS onmiddellijk bezorgen aan Jeugdvoorzitter Gunther Vleugels of Sofie Van Kerckhoven. Dus NOOIT aan uw trainer of afgevaardigde bezorgen! Dit formulier moet binnen de 14 werkdagen na het ongeval op de bond toekomen.
  • De ongevalaangifte wordt door de jeugdsecretaris ondertekend, verzonden naar de K.B.V.B. en verder nauwgezet gevolgd.
  • Na enkele dagen ontvangen wij een ontvangstmelding van de K.B.V.B. (voorzien van dossiernummer). De jeugdsecretaris zal u dit (gekleurd) formulier toezenden. Kijk na of de KBVB speciale behandelingen toestaat.
  • NA VOLLEDIGE GENEZING dient dit gekleurd formulier ingevuld te worden door de behandelende arts. Op dit ogenblik is de speler opnieuw speelgerechtigd. Het (gekleurd) formulier dient dan onmiddellijk bezorgd te worden aan de jeugdsecretaris zoals vermeld onder punt 3.
  • Alle rekeningen in verband met dit ongeval dienen aangeboden te worden aan uw ziekenfonds. U vermeldt dat het om een sportongeval gaat en er wordt u een afrekeningblad overhandigd. Dit afrekeningblad vergezeld van de betaalde originele facturen (GEEN FOTOCOPIES) maakt u zo snel mogelijk over aan de jeugdsecretaris.
  • Na doorzending van deze documenten aan de K.B.V.B. ontvangen wij na enige tijd de afrekening (min de administratiekosten).
  • Het terug te betalen bedrag wordt gestort op uw bankrekening dat U bij aanvang van het seizoen op de infofiche vermeld hebt.
  • Het afrekeningblad van de K.B.V.B. wordt u ter kennisneming toegezonden.

GEBRUIK GEEN OMWEGEN via trainer, afgevaardigde of kinesist van de club. De ervaring leert ons dat dit VERTRAGING veroorzaakt in het te behandelen dossier en zelfs kan leiden tot het verlies van documenten.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.