Gedragsregels voor spelers2019-03-16T12:10:57+00:00

Om onze jeugdopleiding goed te laten functioneren zijn duidelijke afspraken op en naast het veld onontbeerlijk. Kfc Houtvenne heeft een goede naam en faam en draagt opvoeding hoog in het vaandel.
Daarom verwachten wij van onze spelers, behalve goed voetbal, een sportief en correct gedrag binnen en buiten de club, zoals we dit ook wensen van ouders, supporters, trainers en afgevaardigden. Deze laatsten dienen immers een voorbeeld te zijn voor onze kinderen.

Gedragsregels voor spelers
 • Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels en houd je aan gemaakte club en teamafspraken.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Als zij niet voor hun tank geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden maar waardeer hem of haar in doen en laten. Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander geluk en doe dit na afloop ook (bijv. met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent).
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen KFC Houtvenne mogelijkheden bestaan te trainen, wedstrijden te spelen en gezelligheid te ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 • Zet je fiets netjes in de fietsenstalling.
 • Voorkom onnodige verspilling van water of elektriciteit.
 • Draag optimaal zorg voor je kleding, ballen, …
 • Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn. Niet roken in de kleedkamer.
 • geen spel, voetballen doe je buiten.
 • Houd de kleedkamers netjes. Voorkom vernielingen en afval altijd in de vuilbak.
 • Spelers zijn minimum 1 uur voor aanvang van een wedstrijd aanwezig.
 • Spelers zijn min. 15′ en max. een half uur voor de aanvang van de training aanwezig.
 • Bij afwezigheid wordt de trainer hier altijd tijdig van verwittigd.
 • Speler zijn aanwezig op de afgesproken uren.
 • De volledige voetbaluitrusting, inclusief bal en schoenen, bevindt zich in de sporttas bij aankomst en bij vertrek.
 • Schoenen zijn gepoetst bij aankomst. Na de wedstrijd of training worden de schoenen altijd buiten proper gemaakt.
 • In de gang wordt er nooit gelopen.
 • In het kleedkamergedeelte heerst een strikt rookverbod.
 • Na de training worden de schoenen buiten uitgedaan en proper gemaakt.
 • Ouders zijn in de regel niet welkom in het kleedkamergedeelte.
 • Elke ploeg krijgt tijdens de trainingen een vaste kleedkamer toegewezen waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt.
 • Zowel in de kleedkamers als in de gang is rumoer ongewenst.
 • Per ploeg worden er 2 spelers aangeduid die ervoor zorgen dat de kleedkamer proper achtergelaten wordt.
 • Iedere speler dient zich na elke wedstrijd of training te douchen, badslippers zijn aanbevolen.
 • Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen. (vanaf U9)
 • Bij kwetsuren steeds onze kinesist of clubarts raadplegen.
 • De kleedkamers moet je altijd netjes achterlaten.
 • Persoonlijke kledij duidelijk merken om misverstanden te vermijden. Alle verloren voorwerpen worden opgehangen in de gang aan de wc van de kleedkamers.
 • Wedstrijdkledij moet steeds op de voorgeschreven wijze gedragen worden.
 • De voetbalschoenen zijn steeds gepoetst.
 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband,…) gedragen tijdens training of wedstrijd.
 • Zorg steeds voor voldoende droge kledij en toiletgerief (handdoek, zeep, shampoo, enz.)
 • Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging (tanden, voeten, enz.)
 • Besteed aandacht aan het milieu. Draag bij tot de reinheid van de sportinfrastructuur en haar omgeving.
 • De ouders kunnen in geen geval voor- en na trainingen of wedstrijden zich in de nabije omgeving van de kleedkamers begeven en dit om onze mensen rustig te kunnen laten werken! Enkel de ouders van de allerkleinsten U6 zijn hier een uitzondering op de regel.

Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij werkt. Elke speler zal zelf ook nauwlettend toekijken op zijn eigen sportzak, waarin hij zijn eigen materiaal opbergt. Zorg er voor dat je elke wedstrijd je identiteitskaart bij je hebt. Vanaf 30/06/10 is de KBVB PRIMO CLUB CARD niet meer geldig als identificatiemiddel. Eénmaal 12 jaar ontvang je sowieso een identiteitskaart, maar al wie jonger is, kan reeds een kids-ID kaart aanvragen bij de dienst bevolking van de gemeente waar je woont. De kostprijs van de kids-ID kaart is 3 EUR en is voor max. 5 jaar geldig (of tot de dag dat het kind 12 jaar wordt).
Spelers zonder identiteitskaart kunnen NIET deelnemen aan de wedstrijd.
Beenbeschermers dienen zowel op training als tijdens de wedstrijd gedragen te worden.

Zorg dat er geen kostbare voorwerpen (portefeuille, gsm, …) achtergelaten worden op onbewaakte plaatsen (kleedkamers, …). Vermijd de mogelijkheid tot diefstal. Anderzijds zullen diefstal en andere gerechtelijke vergrijpen leiden tot wegzending uit de club.

Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een slechte invloed op lichamelijke conditie en sportprestaties. Zie reglementering ter zake in bijlage 7. Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk!
Een uitgerust lichaam met een heldere geest leidt tot de beste prestaties.
Aangeraden wordt om voor een wedstrijd of training een lichte maaltijd te gebruiken, dus geen vette voeding zoals frites, chips en andere snacks. Let op tijdens de tornooien: vlak voor of tijdens een wedstrijd geen koolzuurhoudende dranken gebruiken.
Een gezonde en gevarieerde voeding, gebaseerd op melkproducten, verse groenten en fruit is aan te bevelen. Voor verdere inlichtingen: diëtist raadplegen.
Drugs en doping zijn natuurlijk uit den boze. Zie reglementering ter zake in bijlage 7.

Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de clubleiding een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van trainer en /of afgevaardigde.
De uitgesproken straffen reiken van bijkomende taken zoals opdracht scheidsrechter jongste categorieën, opkuisen zwerfvuil, uitsluiting van training tot uitsluiting van wedstrijd(en) of zelfs wegzending uit de club. De beslissing tot straffen en de strafmaat worden bepaald in overleg tussen TVJO en coördinatoren.
Goed gedrag en fairplay kan ook leiden tot beloning. De beslissing tot belonen en de beloning zelf worden bepaald in overleg tussen TVJO, coördinatoren, eventueel sociaal-maatschappelijk assistente.(zie uitgehangen regels fairplay KBVB)

Het gedrag van onze spelers dient voorbeeldig te zijn zowel in de club als buiten de club. Hij respecteert de wedstrijdleiding, zijn begeleiding en de tegenstander met zijn begeleiding. Hij heeft respect voor iedereen.

We zetten onze inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist.

De combinatie studie – voetbal is perfect mogelijk mits een oordeelkundige studieplanning. Ze is bovendien aanbevelenswaardig voor een gezonde en evenwichtige opvoeding. Remember: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’
KFC Houtvenne stelt dat de studie altijd voorrang heeft op voetbal.
Mocht het voorkomen dat een speler verstek moet laten gaan op een training als gevolg van schoolverplichtingen, dan dient hij dit wel te melden aan de trainer.

KFC Houtvenne onderschrijft formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Alle kinderen hebben het recht:

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Vanaf 1 november tot 31 maart is het verplicht in trainingspak te trainen.

Your Content Goes Here
Gedragsregels voor trainers
 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Zorg zo nodig voor goede scheidsrechters en voor een goede ontvangst en begeleiding.
 • Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders en gasten.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak de voetballertjes nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en assistenten.
 • Onze jeugdspelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren.
 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 •  Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
 • Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze accommodatie door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.
 • Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op.
 • Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol binnen de jeugd.
 • Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.
Gedragsregels voor afgevaardigden
 • De afgevaardigde is de schakel tussen de spelers/ouders en de trainer, de jeugdcoördinatoren, de TVJO en het jeugdbestuur.
 • De afgevaardigde is de logistieke rechterhand van de trainer. De afgevaardigde zorgt voor de
  ploegadministratie, de logistieke ondersteuning, de contacten met de ouders en de omkadering van de spelers.
 • De afgevaardigde informeert de spelers en de ouders over de geplande trainingen, de wedstrijden, de tornooien en/of de afgelastingen.
 • De afgevaardigde is het centrale meldpunt van de ploeg bij afwezigheden, ziektes en vakanties. Afgevaardigde informeert vervolgens de trainer hierover.
 • De afgevaardigde helpt de jongere spelers met omkleden en zorgt er tevens voor dat de ouders uit de kleedkamer blijven.
 • De afgevaardigde doet de spelers en de ouders de regels van de club naleven : bv verplicht douchen, spelers dienen steeds alle trainers/spelers/ouders te groeten, spelers drinken tijdens wedstrijd of training enkel water, kleedkamer pas verlaten als iedereen klaar is, …
 • De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger : hij verzorgt mee het imago van vele medewerkers , spelers en ouders.
 • De afgevaardigde is de ambassadeur van KFC Houtvenne. Hij stelt zich als gastheer op bij thuiswedstrijden : bezoekende ploeg verwelkomen, kleedkamer aanwijzen, bezoekers informeren op welk veld de wedstrijd gespeeld zal worden,… Om herkenbaar te zijn dient hij de KFC-trainingsoutfit te dragen.
 • De afgevaardigde is tijdens de wedstrijd steeds neutraal. De afgevaardigde zal steeds een bemiddelende rol aannemen bij betwistingen of conflicten. De afgevaardigde tracht te emotionele trainers of ouders te kalmeren. De afgevaardigde wijst ouders terecht indien ze tijdens wedstrijden coachen ipv supporteren.
 • De afgevaardigde brengt verslag uit bij de verantwoordelijken v/d club indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voor gedaan.
 • De afgevaardigde zal regelmatig geïnformeerd worden over de beslissingen van het jeugdbestuur. De afgevaardigde verspreidt deze informatie naar de ploeg.
 • De afgevaardigde zal de data van de wedstrijden en/of de spelers te verzamelen (bv gespeelde wedstrijdminuten, posities, doelpunten, …) Afgevaardigde helpt de trainers er aan te herinneren over voldoende speelminuten per speler. Afgevaardigde bezorgt wekelijks dit document aan TVCO, JC’s en trainer.
 • De afgevaardigde doet de spelers en de ouders de regels van de club naleven : bv verplicht douchen, spelers dienen steeds alle trainers/spelers/ouders te groeten, spelers drinken tijdens wedstrijd of training enkel water, kleedkamer pas verlaten als iedereen klaar is, …
 • De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger : hij verzorgt mee het imago van vele medewerkers , spelers en ouders.
 • De afgevaardigde is de ambassadeur van KFC Houtvenne. Hij stelt zich als gastheer op bij thuiswedstrijden : bezoekende ploeg verwelkomen, kleedkamer aanwijzen, bezoekers informeren op welk veld de wedstrijd gespeeld zal worden,… Om herkenbaar te zijn dient hij de KFC-trainingsoutfit te dragen.
 • De afgevaardigde is tijdens de wedstrijd steeds neutraal. De afgevaardigde zal steeds een bemiddelende rol aannemen bij betwistingen of conflicten. De afgevaardigde tracht te emotionele trainers of ouders te kalmeren. De afgevaardigde wijst ouders terecht indien ze tijdens wedstrijden coachen ipv supporteren.
 • De afgevaardigde brengt verslag uit bij de verantwoordelijken v/d club indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voor gedaan.
 • De afgevaardigde zal regelmatig geïnformeerd worden over de beslissingen van het jeugdbestuur. De afgevaardigde verspreidt deze informatie naar de ploeg.
 • De afgevaardigde zal de data van de wedstrijden en/of de spelers te verzamelen (bv gespeelde wedstrijdminuten, posities, doelpunten, …) Afgevaardigde helpt de trainers er aan te herinneren over voldoende speelminuten per speler. Afgevaardigde bezorgt wekelijks dit document aan TVCO, JC’s en trainer.
Algemeen

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend

Alle informatie omtrent weekprogramma, wijziging training, wedstrijdinfo, afspraken, tornooien, bijdragen enz. kan je verkrijgen bij je afgevaardigde of ploegtrainer. De meeste documentatie vind je ook op ons infobord en op onze website.

Vanaf 1 november tot 31 maart is het verplicht in trainingspak te trainen.

De regel voor het lidgeld is dat het bedrag niet wordt terug betaald als de speler zelf de club verlaat. Bij uitwijzing van de speler door gedrag of andere onregelmatigheden zal eveneens het lidgeld niet worden terug betaald. Bij andere zaken bv. verhuis of ziekte kan er 50% worden terug gestort.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.