Gedragscode2018-10-22T17:59:50+00:00

Om onze jeugdopleiding goed te laten functioneren zijn duidelijke afspraken op en naast het veld onontbeerlijk. Kfc Houtvenne heeft een goede naam en faam en draagt opvoeding hoog in het vaandel.
Daarom verwachten wij van onze spelers, behalve goed voetbal, een sportief en correct gedrag binnen en buiten de club, zoals we dit ook wensen van ouders, supporters, trainers en afgevaardigden. Deze laatsten dienen immers een voorbeeld te zijn voor onze kinderen.

 • Bij de laatste weektraining wordt mondeling meegedeeld (schriftelijk voor de kleinsten) waar en wanneer je het volgende weekend wordt verwacht voor de te spelen wedstrijd.
 • Bij de trainingen moet je op tijd kunnen beginnen met trainen.10 minuten voor aanvang training.
 • Bij thuiswedstrijden moet je uiterlijk 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.
 • Bij uitwedstrijden wordt het tijdstip van vertrek mondeling of via mail
 • Indien de speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de training of wedstrijd, waarschuwt hij tijdig de trainer.
 • Schoolactiviteiten gelden als een gewettigde afwezigheid en kunnen de speelgelegenheid niet uitsluiten.
 • Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen. (vanaf U9)
 • Bij kwetsuren steeds onze kinesist of clubarts raadplegen.
 • De kleedkamers moet je altijd netjes achterlaten.
 • Persoonlijke kledij duidelijk merken om misverstanden te vermijden. Alle verloren voorwerpen worden opgehangen in de gang aan de wc van de kleedkamers.
 • Wedstrijdkledij moet steeds op de voorgeschreven wijze gedragen worden.
 • De voetbalschoenen zijn steeds gepoetst.
 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband,…) gedragen tijdens training of wedstrijd.
 • Zorg steeds voor voldoende droge kledij en toiletgerief (handdoek, zeep, shampoo, enz.)
 • Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging (tanden, voeten, enz.)
 • Besteed aandacht aan het milieu. Draag bij tot de reinheid van de sportinfrastructuur en haar omgeving.
  De ouders kunnen in geen geval voor- en na trainingen of wedstrijden zich in de     nabije omgeving van de kleedkamers begeven en dit om onze mensen rustig te   kunnen laten werken!  Enkel de ouders van de allerkleinsten
  U-6 zijn hier een uitzondering op de regel.
 • Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij werkt. Elke speler zal zelf ook nauwlettend toekijken op zijn eigen sportzak, waarin hij zijn eigen materiaal opbergt. Zorg er voor dat je elke wedstrijd je identiteitskaart bij je hebt. Vanaf 30/06/10 is de KBVB PRIMO CLUB CARD niet meer geldig als identificatiemiddel.  Eénmaal 12 jaar ontvang je sowieso een identiteitskaart, maar al wie jonger is, kan reeds een kids-ID kaart aanvragen bij de dienst bevolking van de gemeente waar je woont.  De kostprijs van de kids-ID kaart is 3 EUR en is voor max. 5 jaar geldig (of tot de dag dat het kind 12 jaar wordt).
  Spelers zonder identiteitskaart kunnen NIET deelnemen aan de wedstrijd.
 • Beenbeschermers dienen zowel op training als tijdens de wedstrijd gedragen te worden.
 • Zorg dat er geen kostbare voorwerpen (portefeuille, gsm, …) achtergelaten worden op onbewaakte plaatsen (kleedkamers, …). Vermijd de mogelijkheid tot diefstal. Anderzijds zullen diefstal en andere gerechtelijke vergrijpen leiden tot wegzending uit de club.
 • Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een slechte invloed op lichamelijke conditie en sportprestaties. Zie reglementering ter zake in bijlage 7. Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk!
  Een uitgerust lichaam met een heldere geest leidt tot de beste prestaties.
  Aangeraden wordt om voor een wedstrijd of training een lichte maaltijd te gebruiken, dus geen vette voeding zoals frites, chips en andere snacks. Let op tijdens de tornooien: vlak voor of tijdens een wedstrijd geen koolzuurhoudende dranken gebruiken.
  Een gezonde en gevarieerde voeding, gebaseerd op melkproducten, verse groenten en fruit is aan te bevelen. Voor verdere inlichtingen: diëtist raadplegen.
 • Drugs en doping zijn natuurlijk uit den boze. Zie reglementering ter zake in bijlage 7.
 • Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de clubleiding een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van trainer en /of afgevaardigde.
  De uitgesproken straffen reiken van bijkomende taken zoals opdracht scheidsrechter jongste categorieën,opkuisen zwerfvuil, uitsluiting van training tot uitsluiting van wedstrijd(en) of zelfs wegzending uit de club. De beslissing tot straffen en de strafmaat worden bepaald in overleg tussen  TVJO en coördinatoren.
 • Goed gedrag en fairplay kan ook leiden tot beloning. De beslissing tot belonen en de beloning zelf worden bepaald in overleg tussen TVJO, coördinatoren, eventueel sociaal-maatschappelijk assistente.(zie uitgehangen regels fairplay KBVB)

Het gedrag van onze spelers dient voorbeeldig te zijn zowel in de club als buiten de club. Hij respecteert de wedstrijdleiding, zijn begeleiding en de           tegenstander met zijn begeleiding. Hij heeft respect voor iedereen.

We zetten onze inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist.

De combinatie studie – voetbal is perfect mogelijk mits een oordeelkundige studieplanning. Ze is bovendien aanbevelenswaardig voor een gezonde en      evenwichtige opvoeding. Remember: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’
KFC Houtvenne stelt zich op het standpunt dat de studie altijd voorrang heeft op voetbal.
Mocht het voorkomen dat een speler verstek moet laten gaan op een training als    gevolg van schoolverplichtingen, dan dient hij dit wel te melden aan de trainer.

KFC Houtvenne onderschrijft formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Alle kinderen hebben het recht :

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten

De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Alle informatie omtrent weekprogramma, wijziging training, wedstrijdinfo,  afspraken,    tornooien, bijdragen enz. kan je verkrijgen bij je afgevaardigde of ploegtrainer.De  meeste documentatie vind je ook op ons infobord en op onze website.

Vanaf 1 november tot 31 maart is het verplicht in trainingspak te trainen.

De  regel voor het lidgeld is dat het bedrag  niet word terug betaald als de speler zelf de club verlaat. Bij uitwijzing van de speler door gedrag of andere onregelmatigheden zal eveneens het lidgeld niet worden terug betaald. Bij andere zaken bv. Verhuis of ziekte kan er 50% worden terug gestort. (afhankelijk hoever het seizoen is gevorderd)

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.