Enkele bijlagen2019-03-16T12:24:18+00:00

De ouders zou men als de eerste trainers en begeleiders van de jonge, talentrijke voetballer kunnen beschouwen.
Voor KFC Houtvenne is het dan ook zeer belangrijk dat een gezin in de eerste plaats een gunstig klimaat schept voor de sportieve talentontplooiing van het kind.
De eisen die gesteld worden, moeten in overeenstemming zijn met de, op dat moment, aanwezige mogelijkheden. Het opgaan in de opdracht, het aankunnen van de taakspanning en de voldoening bij het volbrengen ervan, de succeservaring, zijn belangrijke voorwaarden voor een gunstige talentontwikkeling.
Een goed aan elkaar hangend, sportief georiënteerd gezin blijkt van fundamenteel belang te zijn voor de talentontwikkeling.
Het kind is geen volwassene in zakformaat. Trainingstechnieken en strategieën uit de volwassen wereld zullen dan ook niet worden toegepast bij de jongsten. Naarmate de jonge voetballer heel wat bewegingservaring opdoet, wordt de behoefte naar meer beweging groter, omdat er een natuurlijke neiging is tot verbetering en perfectie. De tot nog toe geleverde prestatie wordt verder gecontroleerd en eindeloos herhaald waarbij de lat steeds hoger wordt gelegd.
Vanuit de behoefte aan respect groeit dan ook geleidelijk aan het verlangen om zich te meten met anderen.
Bij het leren omgaan met winst en verlies is begeleiding van groot belang. Vooral het verwerken van winst wordt bij heel wat ouders verkeerd aangepakt. Het overdreven aanvuren van “vedetten” op jonge leeftijd is immers nefast voor de verdere ontplooiing.
Ouders dienen respect en verwondering op te brengen voor de prestaties van hun kind. Men moet vooral veel geduld opbrengen en het kind zo weinig mogelijk onder druk zetten.
Een kind tijdig met rust laten is ook iets wat volwassenen moeten leren. Het kind verliest nooit tijd, misschien nog het minst wanneer het speelt. Bewegingskansen creëren voor de getalenteerde jongeren is dan ook een belangrijke opdracht voor onze gediplomeerde trainers. Bewegingskansen uitgaande van het respect en de eigenheid van iedere leeftijdscategorie, bewegingskansen die geen schade kunnen berokkenen noch op psychisch vlak noch op fysiek vlak en die succeservaring en vreugdebeleving waarborgen. Ten slotte is ‘kindvriendelijkheid’ een begrip dat uiteindelijk ons ‘volwassen’ gedrag ten aanzien van jongeren zou moeten sturen.

1. Aanwezigheid van een recent plan

De jeugdwerking van Houtvenne draagt studie hoog in het vaandel. Uiteraard is voetbal belangrijk maar de studies primeren. Houtvenne wil zijn jeugdspelers niet alleen voorbereiden op een carrière in het voetbal maar wil hen tevens vormen tot goed opgeleide volwassenen en daar komt studiebegeleiding ook bij kijken. Dit kan natuurlijk niet zonder een goed overwogen studieplan waarin doel, doelstellingen, doelgroepen en visie aan bod komen.

2. Inhoud plan

 1. a) Doel, doelstellingen, doelgroepen

Met de studiebegeleiding willen wij ervoor zorgen dat onze speler zo weinig mogelijk gehinderd wordt in zijn opleiding door allerlei problemen.
Omdat de studielast bij een kind fors toeneemt vanaf de eerste graad van het secundaire onderwijs richten wij ons vooral tot de ontwikkelingsfasen beginnend bij deze studiejaren. Vooral de jongeren die les volgen in de eerste twee graden van het secundaire onderwijs worden begeleid. Deze leerlingen krijgen een individuele vakbegeleiding. In de derde graad van de secundaire educatie vermindert deze begeleiding omdat wij van mening zijn dat jongeren op die leeftijd voldoende maturiteit ontwikkeld zouden moeten hebben om zelfstandig te werk te gaan.
Daarmee zijn we dan ook aan de doelstellingen van onze studiebegeleiding gekomen. Niet alleen willen wij onze spelers steunen en begeleiden in hun beroeps -en sportopleiding maar wij willen hen eveneens opleiden tot zelfstandige volwassenen die in staat zijn hun eigen capaciteiten ten volle te benutten. De spelers zijn daarmee niet alleen gebaat op het gebied van het latere beroepsleven maar ook hun opleiding tot voetballer zal hierdoor geholpen worden. Een teamspeler moet immers zijn eigen kwaliteiten op een doordachte manier zien in te schakelen in zijn functie binnen de ploeg.
 

De spelers moeten zelf het initiatief nemen om naar het studiebegeleidings-team toe te stappen. Dit is al een eerste stap in de goede richting, het onderkennen van een probleem is de eerste fase die een leerling – speler moet ondergaan. We zullen wel bij aanvang van het nieuwe schooljaar elke school contacteren teneinde ons studieproblemen onmiddellijk te laten melden zodat we de problemen kunnen aanpakken.

Ook de ouders moeten van nabij betrokken worden in de jeugdwerking en zij kunnen een héél belangrijke rol spelen in die karakter – en persoonlijkheidsvorming van hun kind. Wij hebben twee officiële oudercontacten per jaar(december en april), maar wij zorgen ook permanent voor de nodige “occasionele” gesprekjes. Zij moeten onze medewerkers worden om van hun zoon/dochter een “boy/girl” te maken die kan incasseren en zich een harnas vormt om door de jungle van onze maatschappij te geraken en wie weet een knappe voetballer te worden. Wij feliciteren de ouders met de sportkeuze van hun zoon/dochter en waarderen hun extra inspanningen (verplaatsingen … tijd … geld) en overtuigen ze dat het beslist de moeite loont. Het is voor de jongere noodzakelijk een juiste balans te vinden tussen studie, computer en sportactiviteiten. De ouders moeten hierbij de tiener ondersteunen.

Zo verwachten wij van de ouders:

 • Een controlerende bijdrage op gebied van schoolwerk, voeding, het halfjaarlijks tandartsbezoek, voetverzorging, lichaamshygiëne en een verzorgde voetbaltas.
 • Een ondersteunende bijdrage door steeds en overal en vooral bij tegenvallende momenten (zwakke match, vervanging, bankzitten, revalidatieperiodes) positief te blijven en hen aan te moedigen.
 • Een signalerende bijdrage in verband met tucht – en andere schoolproblemen, groeipijnen, eet- en of slaapproblemen, opvallende zenuwachtigheid op de wedstrijddag, faalangst, opvoedingsproblemen thuis, problemen met trainer en medespelers in de club. De TVJO/Jeugdcoördinator is alle dagen aanwezig om hen te dienen.
 • Een voorbeeldfunctie, met sportief en correct gedrag achter de omheining en in de kantine; ze moeten zich hoeden voor negatieve kritiek (eigen zoon/dochter – medespelers – tegenstrever – scheidsrechter – trainer – afgevaardigde). Ze zullen hun zoon/dochter en gans de ploeg aanmoedigen, maar niet ophitsen tegen het gezag en alzo naar de uitsluiting voeren en commentaar of inmenging op het voetbaltechnisch vlak of selectie is helemaal verboden terrein (= domein van de trainer!!!)

Zo, zullen deze voorbeeldige ouders, die dezelfde taal spreken als de trainer, zorgen voor de ideale voedingsbodem en het gunstig klimaat voor talentontwikkeling.

Voorziene oudercontacten met rapportering vinden plaats in december en april/mei.
Ouders, die zich willen aanbieden als vrijwilligers om de club te helpen (afgevaardigde, scheidsrechter of medewerker) kunnen zich steeds melden bij TVJO.

Alle visieteksten vinden jullie op onze website (www.kfchoutvenne.be) en aan ons infobord in de kantine.

ONDERZOEK ≤11JAAR 11-17 jaar ≥17jaar opmerkingen door
ondervraging ja ja ja Begin seizoen jeugdbestuur/kiné
Klinisch onderzoek ja ja ja Op aanvraag dokter
biometrie ja ja ja 3x per jaar Jeugdbestuur/kiné
Statisch dynamisch onderzoek ja ja ja Op aanvraag dokter
longfunctie piekflow piekflow FVC-curve Op aanvraag dokter
rustelktrocardiogram ja ja Ja Op aanvraag dokter
urineanalyse ja ja ja Op aanvraag dokter
bloedanalyse Indien nodig dokter
Inspanningstest ja Op aanvraag dokter

Opmerking: Indien je een test wil laten uitvoeren door een dokter, vraag dan raad aan onze kiné of aan onze dokters.

Drugsbeleid (jeugdspelers tot en met 19 jaar)
 
Bij het aansluiten bij onze club, verbindt de speler zich ertoe als een sportmens te leven.  Daarom dienen volgende regels, op elk moment, gerespecteerd te worden.  Dit zowel op de terreinen van de club als daarbuiten:

 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden. Indien de speler meent hierop een occasionele vrijstelling te kunnen verkrijgen (bv traktatie aan vrienden) dient de speler hiervoor eerst toestemming te vragen aan de trainer.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van tabak is ten strengste verboden.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden. Indien er een doktersvoorschrift of attest van de ouders kan voorgelegd worden kan er een uitzondering gemaakt worden op het verbod op medicatiebezit en –gebruik. Dit moet echter steeds gemeld worden aan trainer en medische cel.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.

Bij overtreding van dit reglement zal er gepast gesanctioneerd worden!
 
Drugsbeleid (trainers, afgevaardigden en medewerkers)
 
Bij het aansluiten bij onze club, verbindt men zich ertoe een voorbeeldfunctie te vervullen.  Daarom dienen volgende regels, zonder uitzondering, gerespecteerd te worden:

 • Het gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden wanneer men verantwoordelijk is voor de jeugdspelers.
 • Het gebruik van tabak in het bijzijn van de jeugdspelers is ten strengste verboden.
 • Het delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.
 • Het zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of eender welke andere drug is verboden in het bijzijn van de jeugdspelers.

2x per jaar zal er een workshop rond mentale begeleiding en vaardigheden plaatsvinden door Anja Van Gompel.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.